Průvodce financováním dopadů koronaviru pro stravovací a ubytovací zařízení

Přehledný souhrn možností, jak snížit negativní dopady uzavření restaurací kvůli koronaviru

Jelikož ze strany vlády dochází k častým změnám poskytování úlev a pomoci restauracím, dalším gastro podnikům, hotelům a jiným ubytovacím zařízením, začínají se v tom podnikatelé trochu ztrácet. Proto jsme pro vás připravili souhrn úlev a příspěvků od státu platných ke dni 4. 4. 2020 (článek byl následně dne 19. 5. částečně aktualizován v bodě 1). Přehled možností, jak zmírnit dopady uzavření stravovacích a ubytovacích zařízení kvůli koronaviru by vám měl pomoci se v rozhodnutích vlády zorientovat a udržet své podnikání v chodu.

Z našeho přehledu si vyberte ty části, které se vás týkají, podle toho, zda provozujete svoji restauraci, hospodu, motorest, kavárnu, cukrárnu, bar, hotel, penzion nebo jiný typ stravovacího či ubytovacího zařízení jako právnickou osobu nebo na základě vlastního živnostenského listu. Některé možnosti jsou pak platné pro všechny bez rozdílu. Způsoby, jak zmírnit negativní dopady spojené s koronavirovou pandemií na podnikání v gastronomii a cestovním ruchu jsou:

1. Program Antivirus pro zaměstnavatele

Využijte příspěvků od státu z programu Antivirus, které bude poskytovat Úřad práce, a to na podporu zaměstnanosti. Konkrétně lze žádat o náhrady mzdy zaměstnancům, a to podle toho, v jakém jsou režimu. Vláda nejdříve schválila režimy A a B, poté je rozšířila na režimy A až E a následně je opět zúžila pouze na režim A a B. Co se týče podnikatelů v gastronomii a cestovním ruchu, kterým byly uzavřeny kvůli nařízení vlády provozovny, bude většina jejich zaměstnanců spadat do režimu A:

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa – jedná se o uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem. V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. V případě uzavření či omezení provozu nařízením vlády (to se týká drtivé většiny restaurací a gastro provozoven, které zcela zavřeli nebo udržovali provoz přes okénko, ale nebyl naplněn fond pracovní doby zaměstnanců) pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Zaměstnavatelům po vyplacení mezd zašle úřad 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39 000 Kč.

Režim B: Související hospodářské potíže – jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru, tedy především kvůli poklesu poptávky po službách a produktech zaměstnavatele. Dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 – 100 % průměrného výdělku. Zaměstnavatelé následně obdrží příspěvek, který bude činit 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29 000 Kč.

Dle informací, které nám poskytlo přímo MPSV prostřednictvím výborně fungujícího MPO, je pro stanovení režimu rozhodující paragraf překážky. Zkráceně lze říci, že pro režim A je překážka na straně zaměstnavatele podle paragrafu 208 a pro režim B je podle paragrafu 209. V obou případech je ale třeba, aby byla každému zaměstnanci změna pracovní doby z důvodu překážky na straně zaměstnavatele a náhrada mzdy oznámena a on své obeznámení stvrdil podpisem. Je důležité pamatovat i na podmínky, které je potřeba splnit, aby nárok na kompenzaci vnikl. Při následných namátkových kontrolách bude stěžejní mj. výše skutečně vyplacených náhrad mezd a vysvětlení situace a postupu zaměstnavatele.

Výpočet kompenzace mezd se bude provádět ze superhrubé mzdy každého zaměstnance. O příspěvky z programu Antivirus od MPSV lze žádat poté, co budou zaměstnancům vyplaceny mzdy za březen. Od 1. 4. 2020 je tento program nastartován a od 6. 4. 2020 jsou zpřístupněny příslušné formuláře s žádostmi. Veškerá komunikace s Úřadem práce včetně odeslání žádostí bude probíhat v elektronické podobě. Na úřad však nevolejte, jinak budou zahlceni telefonáty a nebudou moci vyřizovat žádosti o kompenzaci mezd. V případě dotazů můžete využít online chat přímo na stránkách Úřadu práce.

Samozřejmě informace v tomto článku jsou zkrácené. Postup, jak získat příspěvek, co vše je třeba doložit, atd. je uveden podrobněji na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí o programu Antivirus. Nebo se můžete zeptat i nás v bezplatné poradně. V průběhu celého krizového období za vás a pro vás komunikuje Restaurant Academy s úřady, ministerstvy, apod. Například jsme za všechny dotčené podnikatele vznesli i námět na vládu, protože v kompenzačních bonusech zapomněli na samostatné jednatele firem se zaměstnanci.

2. Odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ

Živnostníci nebudou muset po dobu 6-ti měsíců (od března do srpna 2020) hradit minimální zálohy na zdravotní a sociální. Přičemž na toto prominuté období se bude v budoucnu (při výpočtu důchodu) pohlížet, jako by byly zálohy v pořádku uhrazeny. O odpuštění záloh se nemusí nikde žádat, ani to hlásit. Je automatické a platí pro všechny OSVČ na hlavní i vedlejší činnost. Pokud ale někomu v přehledu za rok 2019 vyšly vyšší zálohy než minimální, pak musí uhradit rozdíl mezi jemu vypočtenou zálohou a minimální zálohou. Minimální zálohy v roce 2020 pro OSVČ na hlavní činnost je na sociální pojištění 2 544 Kč a na zdravotní pojištění 2 352 Kč. Pro OSVČ na vedlejší činnost činí výše minimálních záloh na sociální pojištění 1 018 Kč a na zdravotní pojištění platit nemusí.

3. Program pětadvacítka pro OSVČ

Vláda bude vyplácet živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (např. hercům, lékařům a dalším volným povoláním), kteří jsou postiženi nařízeními vlády kvůli koronaviru částku 500 Kč denně, což činí 15 000 Kč měsíčně. Bude se týkat těch, kteří mají příjem z podnikání na činnost hlavní. Nárok na finanční příspěvek budou mít ale také některé OSVČ provozujících živnost jako vedlejší (např. OSVČ na mateřské, v invalidním důchodu, apod.). Tato částka bude vyplácena po dobu trvání mimořádných opatření, zatím tedy od 12. března do konce dubna 2020. Finanční podporu ze strany státu obdrží ty OSVČ, které o ni požádají a podepíší čestné prohlášení. Původně bylo stanoveno vládou, že každý žadatel musel splnit i stanovené podmínky. Stručně řečeno se to mělo týkat pouze těch OSVČ, kteří dosáhli v roce 2019 celkových hrubých tržeb alespoň 180 000 Kč, resp. 15 000 Kč měsíčně a zároveň jejich měsíční příjem v lednu až březnu 2020 je o 10 % a více nižší než v roce 2019. Následně ale sama ministryně financí uznala, že za těchto podmínek by se pomoci státu dostalo pouze pár vyvoleným. Proto nyní vláda bude schvalovat nový návrh, který bude mírnější a na finanční podporu od státu tak dosáhne téměř každý, koho přímo či nepřímo mimořádná opatření vlády kvůli koronaviru ovlivnila a prokazatelně se mu díky tomu snížili tržby. Mělo by stačit doručit žádost a k tomu přidat vyplněný a podepsaný formulář s čestným prohlášením. Žadatel zároveň nesmí pobírat některé jiné příspěvky a podpory (např. nepobírá příspěvek ve hmotné nouzi, nemocenskou, apod.) a nesmí být v zaměstnaneckém poměru. Příspěvek by se měl vztahovat na ty OSVČ, které zahájili činnost před 12. březnem 2020. Žádosti a čestná prohlášení se budou prověřovat zpětně třeba až za rok od jejich podání. První finanční podporu by tak OSVČ mohli obdržet už v průběhu měsíce dubna. Jelikož nové znění zákona v tomto ohledu bude teprve schvalováno, sledujte podrobné informace na příslušné stránce Ministerstva financí. Na stránkách Finanční správy pak budou zveřejněny potřebné formuláře. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

4. Využití bezúročného úvěru od státu, případně záruky státu na nový úvěr

Stát ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravil pro podnikatele zasažené koronavirem možnost vzít si bezúročný úvěr s odkladem splátek až o 1 rok a dobou splatnosti poté 2 roky (celkem tedy na 3 roky). Podmínky poskytnutí úvěru a odkazy na žádost o takový úvěr naleznete na webové stránce Českomoravské záruční a rozvojové banky. Na uvedené webové stránce zjistíte i to, na co lze takový úvěr použít. Příjem žádostí by měl být v počátku dubna snad opět spuštěn. Pokud by vám tento bezúročný úvěr nebyl poskytnut a vy byste si nutně potřebovali úvěr vzít, uvolnila vláda finanční prostředky na záruky bankám. To znamená, že pokud byste žádali o klasický úvěr v bance a neměli byste čím ručit, zaručí se za vás stát, resp. EGAP a banka tak nemá důvod vaší provozovně úvěr neposkytnout. Záruky EGAPu do výše až 80 % z programu „Záruka COVID plus“ jsou nyní oficiálně schváleny pro výrobce a exportní firmy a dále pro podnikatele s 250 a více zaměstnanci. Vzhledem k četnosti změn ze strany vlády ale budou tyto záruky možná poskytnuty i dalším podnikatelům. Záležet pak bude asi i na typu banky a na tom, jak bude žádost posuzovat.

5. Poskytnutí Mimořádné okamžité pomoci zaměstnancům

Ačkoliv zaměstnanci ve většině případů obdrží i nadále 100 % svého platu, tak především pro servírky a číšníky to nemusí být dostačující. Díky uzavření gastro podniků totiž přijdou o dýška, která tvoří často nemalou část jejich platu. Pokud chcete pomoci svým zaměstnancům, aby se nedostali do finanční krize nebo velkých dluhů, doporučujeme odkázat je na Úřad práce, kde mohou žádat různé příspěvky, jako je například příspěvek na bydlení, ve hmotné nouzi nebo mohou využít Mimořádné okamžité pomoci (= MOP), o které naleznete více informací na webové stránce Úřadu práce o MOP. Odkaz na vyplnění online formuláře k MOP se nachází na příslušné podstránce Ministerstva práce a sociálních věcí. Druh příspěvku a jeho výše bude samozřejmě individuální pro každého vašeho zaměstnance. Více informací obdrží ale na Úřadu práce, který by měli kontaktovat nejdříve telefonicky z důvodu omezení osobního styku.

6. Náhrada škody od státu

Do 23. března určovala vláda omezení obyvatel a podnikatelů skrz zákon o krizovém řízení, ve kterém je náhrada škody zanesena. Nejdříve se tedy zdálo, že vláda pouze „chytře“ přesunula vydávání těchto opatření na ministerstvo zdravotnictví, které je nevydává podle krizového zákona, ale podle zákona o veřejném zdraví, který žádnou speciální kompenzaci (náhradu škody) neupravuje. Možnost požadovat po státu kompenzaci škody by se tedy tímto krokem značně zkomplikovala. Následně ale Ministerstvo financí i Ministerstvo vnitra uvedli věci na pravou míru a informovali o tom, že v případě žádostí o náhradu škody se hradí pouze skutečná škoda v důsledku konkrétního zásahu a nikoliv tvrzený ušlý zisk. Jde tak například o zabavení věci, její zničení nebo uložení pracovní povinnosti. Ministerstva přitom vysvětlují, že ani v minulosti, například při povodních, nebyly vypláceny náhrady škod za zavřené obchody v postižených oblastech.

7. Odklad termínu odevzdání daňového přiznání a další daňové úlevy

Vláda schválila prodloužení termínu podání daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu o 3 měsíce, nejpozději však do 1. července 2020, i pro ty, kterým daně nezpracovává daňový poradce, tedy účetní. Za takové v podstatě pozdní podání přiznání a přehledů nebudou účtovány pokuty. S tím souvisí i odklad platby daně a případných nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění. Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva financí. Dále lze například uplatnit zpětně daňovou ztrátu za rok 2020 formou dodatečného daňového přiznání. Daňovou ztrátu za rok 2020 lze zpětně uplatnit za rok 2018 a 2019. Pokud tedy v letech 2018 a 2019 měl podnikatel daňovou povinnost a v roce 2020 mu vznikne ztráta, může tuto částku ztráty dostat zpět z již zaplacených daní v letech 2018 a 2019. Daňoví poplatníci, kteří platí zálohy na daň z příjmů mohou také požádat o snížení nebo výjimku z placení daní. Nebudou muset platit nyní některé zálohy na daň. Ovšem nejde o odpuštění daně, protože v konečném vyúčtování daňové povinnosti za rok 2020 budou muset daň doplatit. Jen ji nemusí hradit nyní. Nemožnost podat včas kontrolní hlášení k DPH nebo uhradit včas daň z nabytí nemovitosti se bude řešit odpuštěním pokut. Vztahuje se ale jen na některá období. Ve hře je i zrušení daně z nabytí nemovitosti. Vše, co se týká daní a možnosti odkladů, změn plateb, odpuštění pokut a sankcí naleznete přehledněji na příslušné webové stránce Finanční správy.

8. Odklad splátek úvěrů a hypoték

Vláda schválila návrh ministryně financí o odkladu splátek hypoték, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020 až o půl roku. Tyto odklady by měli pomoci podnikatelům nouzový stav kvůli koronaviru přežít, aniž by se dostali do výrazných finančních problémů. Je však třeba upozornit, že banky by podle současných informací odložily pouze splátky, nikoliv platbu úroků. Odklady by měly být dobrovolné. Doporučujeme si přečíst bližší informace jednání vlády v tomto ohledu sledovat na stránce Ministerstva financí.

9. Odklad záloh na režijní náklady

Kromě elektřiny, plynu, atd. hradí gastro provozovny také zálohy na telefony, internet, EET, apod. Někteří operátoři již přistoupili k úlevám. Stejně tak mnozí poskytovatelé energií se snaží vyjít svým klientům vstříc. Například ČEZ oznámil, že bude odpouštět sankce za pozdní platby záloh na energie. Doporučujeme obrátit se přímo na vaše poskytovatele a zjistit, zda pro gastro provozy a ubytovací zařízení mají připraveny nějaké konkrétní úlevy, odklady plateb záloh bez sankcí, apod. Pokud ne, bude jistě možné se s nimi domluvit třeba individuálně. To samé platí o poskytovateli EET pokladny. Pro představu jsme pro vás připravili přehlednou tabulku nejvyužívanějších poskytovatelů EET pokladen a jimi nabízených aktuálních úlev kvůli koronavirové pandemii (zdroj Podnikatel.cz).

10. Pozastavení evidence EET

Vláda v pondělí 23. 3. 2020 schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

11. Pomoc ze strany pivovarů

Někteří z dodavatelů piva učinili vstřícný krok vůči restauracím a dalším gastro podnikům. Způsob pomoci z jejich strany spočívá v tom, že od gastro podniků převezmou nevytočené sudy piva, kterým by do znovuotevření stravovacích zařízení prošla trvanlivost a zdarma je nahradí sudy novými. Záleží ale na tom, jakého máte dodavatele piva a zda vám vyjde nějakým způsobem vstříc.

12. Úhrada odložených splátek a ztrát v budoucnu

Jakmile vyřešíte vaši aktuální tíživou situaci, doporučujeme začít se i s týmem zaměstnanců připravovat na chvíli, kdy budou moci být restaurace a další gastro provozovny opět otevřeny. Důležité bude se už nyní soustředit na to, abyste vydělali zpět co nejvíce peněz a mohli jste uhradit odložené splátky a vzniklé ztráty i včetně aktuálních nákladů v každém měsíci obnoveného provozu. To znamená, že budete muset vydělat měsíčně o mnoho více než doposud. Z počátku lze očekávat „boom“, tedy prudké zvýšení návštěvnosti všech stravovacích zařízení. I když někteří hosté budou mít i nadále obavy. Jak přilákat i bojácné hosty se dozvíte v jednom z našich dalších článků. Abyste byli schopni vydělat peníze zpět i za ztrátové období, doporučujeme zaměřit se na zvýšení průměrné tržby za hosta. Žádná provozovna totiž není nafukovací. Jediné, jak skutečně vydělat více je zvýšit prodej hostům, kteří přijdou. To je hlavní úlohou servírek a číšníků. Proto jsme již nyní výrazně snížili cenu za E-book „Jak zvýšit kvalitu obsluhy a tržby restaurace“. E-book je školením pro obsluhující personál v elektronické formě, který si mohou nyní, když je zavřeno, všichni v klidu prostudovat, a to bez jakéhokoliv rizika nákazy (distribuce probíhá e-mailem). Jelikož vám chceme pomoci a chápeme, že investice jsou asi to poslední, na co teď myslíte, byť to z hlediska budoucna má skutečně smysl, výrazně jsme snížili cenu za E-book, který je až do konce nouzového stavu kvůli koronaviru za 3 998 Kč. Lze jej rozeslat všem současným a případně i budoucím zaměstnancům v obsluze v jedné provozovně. Pokud se budou zaměstnanci řídit doporučeními a radami v E-booku, prokazatelně se tím zvýší tržby provozovny.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vašeho podnikání v gastronomii ve spojení s koronavirem, zeptejte se nás zdarma v naší bezplatné poradně.

Tagy:
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře a k zasílání e-mailů, které by Vás v této souvislosti mohly zajímat. Zásady zpracování osobních údajů