Finanční pomoc vlády hotelům a penzionům

Finanční pomoc vlády pro hotely a penziony
Vláda pomůže hotelům, penzionům a dalším ubytovacím zařízením s finančními ztrátami způsobenými koronavirem.

Hotely, penziony a všechny další ubytovací zařízení mohou od pátku 11. 9. 2020 žádat o finanční pomoc ve spojení s koronavirem. Z důvodu snížení dopadů koronavirové krize na tuzemské podniky v tomto odvětví vláda schválila a spustila program Covid-Ubytování. Ministerstvo pro místní rozvoj tak rozdělí přibližně 3,3 miliardy korun. Tato alokovaná částka se ale může i zvýšit. Kolik tedy kdo dostane a za jaké období lze podporu žádat? Jaké jsou podmínky pro získání peněz z programu Covid-Ubytování?

Délka období, za které lze žádat o finanční podporu z programu Covid-Ubytování

Rozhodné období pro poskytnutí podpory je od 14. 3. do 24. 5. 2020. To je celkem 72 dní. Bude se zohledňovat ale i sezónnost každého zařízení. Pokud například bylo pro konkrétní penzion běžné mít od března do konce května zavřeno i v předchozích letech, nebude mít na podporu nárok. Tato varianta se bude týkat nejčastěji asi horských hotelů a penzionů, které jsou provozovány pouze během zimní a letní sezóny, a kempů s chatkami, které své prostory veřejnosti otevírají jen v létě. Pozor, ale na situaci, kdy vaše zařízení není sezónní, bylo v provozu v rozhodném období 14. 3. až 24. 5. i v roce 2019, ale v jeho pokojích nebyl nikdo ubytován. Za tyto dny nárok na podporu nevzniká. Pro stanovení počtu dní, za které máte nárok žádat o dotaci z programu, je proto třeba nejdříve zkontrolovat obsazenost v předchozím roce. Úplnou výjimku pak budou tvořit třeba Airbnb, na které se program nemá vztahovat.

Kolik které ubytovací zařízení dostane od státu peněz?

Ta ubytovací zařízení, která musela být uzavřena kvůli koronaviru, obdrží od státu příspěvek ve výši 100 až 330 Kč za pokoj a za noc. Součástí uveřejněné výzvy, která přesně popisuje a stanovuje všechny náležitosti a podmínky pro žadatele o podporu z programu Covid-Ubytování, je také tabulka s paušální sazbou podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení. Na podporu budou mít nárok dokonce i kempy, ale jen takové, jejich součástí jsou chatky nebo stavební objekty s pokoji. Přičemž peníze získají pouze za tyto ubytovací objekty.

tabulka kolik peněz dostane jaké ubytovací zařízení za pokoj a za noc z programu Covid-Ubytování

Když bychom měli zjednodušeně popsat výpočet výše dotace, zjistíte výslednou částku tak, že vynásobíte počet pokojů a paušální sazbu za pokoj a za noc (dle tabulky) a to dále vynásobíte počtem dní rozhodného období, během kterých máte na příspěvek nárok. Pro zařízení, jejichž provoz byl zahájen až po 1. 6. 2019, bude výpočet trochu jiný. Počet dní rozhodného období bude snížen procentuálním poměrem odpovídajícím průměrné obsazenosti ubytovacích zařízení v daném kraji. Tabulka obsazenosti je taktéž uvedena ve výzvě pro žadatele.

Podmínky pro získání peněz z programu Covid-Ubytování

K tomu, aby žadatel získal z programu Covid-Ubytování dotaci, musí splnit několik základních podmínek. Žadatelem může být osoba, která:

 • je fyzickou nebo právnickou osobou, která byla ke dni 14. 3. 2020 daňovým rezidentem ČR, případně u fyzických osob nerezidentem ČR splňujícím další podmínky nebo u právnických osob daňovým rezidentem jiného státu EU či Evropského hospodářského prostoru
 • provozuje živnost ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění
 • provozuje na území ČR hromadné ubytovací zařízení splňující další stanovené podmínky
 • má všechny provozovny, na které žádá dotaci, označeny v platném znění v živnostenském rejstříku
 • plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky v souladu se zákonem o státní statistické službě v platném znění, respektive dle vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2020

Oprávněný žadatel musí splnit všechny podmínky, kterých je celkem 9. Jsou to tyto:

 • nesmí být nespolehlivým plátcem DPH
 • nesmí mít ke dni podání žádost o dotaci závazky po době splatnosti vůči státním orgánům (FÚ, ČSSZ, aj.) včetně zdravotních pojišťoven
 • musí identifikovat, zda je nezávislým nebo tvoří skupinu, tzn. je propojeným podnikem. Propojené podniky pak musí uvést další upřesňující skutečnosti.
 • nesmí být podnikem, který byl k 31. 12. 2019 v obtížích
 • musí v žádosti o dotaci informovat o výši jemu poskytnutých podpor z Dočasného rámce, informovat o podaných žádostech o jinou podporu v režimu Dočasného rámce. Propojené podniky tyto informace uvádí za celou skupinu.
 • nesmí být v konkurzu, úpadku ani v likvidaci, nesmí být vůči němu zahájeno insolvenční ani úpadkové řízení dle národního práva; zároveň nesmí mít nesplacený případný inkasní příkaz
 • musí uvést, zda je mikro podnikem, malým, středním nebo velkým podnikem
 • neukončí během šesti měsíců od udělení dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejichž základě poskytuje ubytovací služby
 • nesmí požadovat dotaci na ubytovací zařízení, které splňuje podmínky zákona o pomoci v hmotné nouzi

Kde získají ubytovací zařízení formulář, jak ho vyplnit a kdy lze očekávat peníze?

Formulář je připraven k online vyplnění na stránce Státního fondu podpory investic, který žádosti o dotace přijímá do konce října 2020. Do 15. prosince pak mohou žadatelé očekávat vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a do stejného termínu, případně až v prvním čtvrtletí 2021 jim bude žádost proplacena. Pokud byste měli jakékoliv dotazy k programu Covid-Ubytování, doporučujeme obrátit se na Ministerstvo pro místní rozvoj, případně můžete využít naši bezplatnou poradnu.

Komentáře
 1. Berkie Pears napsal:

  Your means of explaining everything in this article is in fact fastidious. All be able to effortlessly know it. Thanks a lot.

 2. Viviene Ducan napsal:

  Perfectly indited content. Really enjoyed reading.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře a k zasílání e-mailů, které by Vás v této souvislosti mohly zajímat. Zásady zpracování osobních údajů