KOORDINACE V PRAXI

Něco málo o této službě: 

Znát teorii je jedna věc, ale umět ji implementovat do praxe je věc druhá. Často se setkáváme s tím, že personál ví co a jak má dělat, ale prostě to z nějakého záhadného důvodu nedělá. Vedení restaurace pak propadá zoufalství a začíná se roztáčet nekonečná spirála dohadů, která nevyhovuje ani vedoucím pracovníkům, ani zaměstnancům. Někdy je na vině ale jen taková maličkost, jako neschopnost personálu efektivně použít praktické poznatky v praxi. 

Proto naše služba koordinace v praxi je zaměřená právě na pomoc zaměstnancům provozu přímo během jejich směny. Náš koordinátor se účastní celé směny jakožto pozorovatel a rádce. Jakmile vidí u někoho ze zaměstnanců nějaké pochybení nebo třeba jen způsob provedení svého úkolu méně efektivně, než by se dalo, v nejbližší možné chvíli (v případě vytíženosti provozu) nebo pokud možno okamžitě danému zaměstnanci poradí; připomene mu, co ještě by měl udělat, aby vše bylo tak, jak má; pomůže mu zefektivnit jeho činnosti; apod. 

Pro koho: pro servírky a číšníky, pro kuchaře nebo třeba pro F&B manažera / manažera podniku

Kde: u Vás v restauraci / jiné gastro provozovně.

Kdy: termín si domluvíme individuálně, ale mělo by se jednat o 2 na sebe navazující dny / termíny, ve kterých se vystřídají obě / všechny směny

Jak koordinace v praxi probíhá: formou pozorování a poradenství / koordinace činností. Pokud se jedná o koordinaci práce servírek a číšníků, zaujme koordinátor roli hosta, který pozoruje dění v celé restauraci. Jen s tím rozdílem, že si náš koordinátor občas nenápadně přesedne k jinému stolečku, aby  lépe slyšel komunikaci mezi hosty a obsluhujícími. V případě potřeby poradí koordinátor obsluze ve chvíli, když přijdou k jeho stolečku ho jakože obsloužit, nebo sám zajde k baru rady předat. Někdy je ale zapotřebí, aby se náš koordinátor stal fiktivně jedním z členů směny. Cílem je pomoci obsluhujícímu personálu tak, aby to pokud možno ostatní hosté nezjistili. U koordinace kuchařů je situace jednodušší. Náš koordinátor přihlíží v kuchyni na činnost kuchařů a radí jim, co, kdy a jak udělat správně, na co nezapomenout, jak si třeba i lépe zorganizovat práci, apod. Pokud je cílem vést činnosti a práci někoho z vedení podniku, pak se mu věnuje vybraný koordinátor po celou dobu jeho směny a taktéž mu radí a/nebo koordinuje jeho činnosti, ale i formu a obsah komunikace s ostatním personálem, poradí třeba i ohledně jednání s dodavateli, apod. Jednoduše tam, kde koordinátor daného úseku uvidí nějaké nedostatky nebo rezervy, tam zasáhne a usměrní.

Doporučení: den před začátkem této služby v případě servírek a číšníků doporučujeme, aby absolvovali živé školení obsluhujícího personálu. U kuchařů je naopak lepší nejdříve strávit alespoň 1 den s koordinátorem a pak teprve v případě potřeby absolvovat školení kuchařů.

Cena: 14 998 Kč / den. 

Poznámka k ceně: cenou za den se rozumí cena za každý započatý den. Počet hodin v daném dni nehraje roli (může se jednat například o 4 hodiny). Cena nezahrnuje náklady na dopravu, které budou klientovi doúčtovány. V případě působení koordinátora v dané provozovně 2 či více dní zajistí vedení provozu na své náklady taktéž ubytování a stravu pro koordinátora.