MYSTERY SHOPPING - EXTERNÍ AUDIT RESTAURACE

Něco málo o této službě: 

Jedná se v podstatě o externí audit restaurace z pohledu hostů. Audit probíhá formou utajeného nákupu zvaného mystery shopping. Kromě toho, že získáte řešení, jak zvýšit prosperitu restaurace, zjistíte, jak to v restauraci ve skutečnosti vypadá, když není přítomno vedení.

Před samotnou návštěvou se náš tajný host nejdříve soustředí na dostupnost informací o restauraci, online a offline propagaci, apod. Během návštěvy se pak zaměří na slabé a silné stránky restaurace. Především zhodnotí exteriér a interiér, kvalitu obsluhy, komunikaci s hostem, prezentaci nabídky, doplňkový prodej (upselling), efektivitu práce servírek a číšníků, food styling – prezentaci a vzhled pokrmu, kvalitu pokrmů, skladbu jídelního a nápojového lístku, apod.

Poté obdrží vedení restaurace vyhodnocení - přehled, ve kterém budou popsána slabá místa, skryté rezervy i silné stránky, na které je třeba cílit. Součástí reportu je i návrh řešení a jednotlivých kroků vedoucích ke zvýšení profitu restaurace.

Kdy je Mystery shopping vhodný: když potřebujete odhalit nedostatky a oblasti, ve kterých restauraci utíká zisk. Nejvhodnější je objednat Mystery shopping před realizací školení personálu. Následně je vhodné pomocí opakovacích Mystery shoppingů kontrolovat implementaci řešení a zajistit zvyšování profitu restaurace z dlouhodobého hlediska. Restaurace využívající tento systém opakovaných utajených nákupů si postupně zvolili jako nejefektivnější interval 1 - 2 roky.

Co získáte absolvováním Mystery shoppingu:

  • obraz o skutečné kvalitě obsluhy, služeb a pokrmů ve Vaší restauraci
  • přehled slabých míst a návrhy jejich odstranění
  • doporučení na případná zlepšení
  • způsob, jak zvýšit prosperitu restaurace

Kde: u Vás v restauraci / jiné gastro provozovně.

Jak Mystery shopping probíhá: formou utajeného nákupu, proto se většinou termín dopředu nedomlouvá. Je provedena do 2 měsíců, zpravidla však do 1 měsíce od zaplacení Vaší objednávky. Výjimku tvoří objednávky, jejichž součástí je i živé školení obsluhujícího personálu. V takovém případě je mysterry shopping proveden den předem nebo v tentýž den těsně před zahájením školení a vedení restaurace či jiné provozovny o uskutečnění utajeného nákupu dopředu ví.

Cena: 5 998 Kč jednorázově. 

Poznámka k ceně: cena nezahrnuje náklady na dopravu, které budou klientovi doúčtovány. Náklady na občerstvení nutné pro provedení mysterry shoppingu (tj. zpravidla 1 - 2 nápoje a 1 - 2 pokrmy) nejsou zahrnuty v ceně.