Jak mohou restaurace i hotely získat finance po uvolnění nařízení vlády kvůli koronaviru?

Finanční pomoc pro restaurace, hotely a další podniky v gastronomii a cestovním ruchu po koronavirové krizi.

Ačkoliv jsou již téměř plně uvolněna vládní opatření týkající se koronaviru a restaurace, hotely, další gastro provozy i ubytovací zařízení mají již normálně otevřeno, potýká se velké množství těchto podniků stále s problémy. Často zejí prázdnotou a to s sebou nese další zhoršení finanční situace. Týká se to především ubytovacích zařízení a dále restaurací, jejichž klientelou byly v převážné většině zahraniční turisté. Jaké možnosti mají podniky, které bojují s finančními problémy, když už došlo, až na pár výjimek, k úplnému rozvolnění všech vládních nařízení? Poskytuje stát i nadále finanční pomoc restauracím, hotelům a dalším provozovnám v gastronomii a cestovním ruchu, aby byly zmírněny dopady koronavirové krize?

1. Prodloužení programu Antivirus na podporu zaměstnanosti

Dobrou zprávou je, že vláda dne 8. 6. 2020 prodloužila platnost a možnost čerpání příspěvků na podporu zaměstnanosti z programu Antivirus, a to až do konce srpna. Pokud trápí restauraci, jinou gastro provozovnu nebo ubytovací zařízení výrazně snížená poptávka po jejích službách a produktech v důsledku stále trvající koronavirové epidemie, pak mohou žádat o příspěvek z Programu B. Na základě překážky v práci dle § 209 pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % a stát zaměstnavateli poskytne pomoc ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však 29 000 Kč. Lze však stále ještě žádat i z programu A, a to pokud je zaměstnanec v nařízené karanténě. Bližší informace o stávajících programech A a B naleznete v první polovině stránky na webu MPSV.

2. Program Antivirus C

Pokud počet zaměstnanců firmy čítá do 50ti zaměstnanců, pak může žádat o odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění, jak bylo schváleno vládou dne 16. 6. 2020. Odvody na pojistném budou poskytovány za měsíce červen, červenec a srpen. Splnění podmínek se posuzuje za každý měsíc zvlášť. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele. Výše pojistného odváděného za zaměstnance se nemění. Hlavní podmínky lze shrnout do několika bodů:

 • Počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce nesmí přesahovat 50, přičemž se započítávají i nepracující zaměstnanci (např. na mateřské dovolené, apod.).
 • Počet zaměstnanců ke konci měsíce, za který se žádá, se nesnížil o více než 10 % oproti stavu ke dni 31. 3. 2020.
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za daný měsíc se nesnížil o více jak 10 % v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020.
 • Zaměstnavatel odvedl řádně a včas (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) pojistné, které je povinen hradit na sociální pojištění svým zaměstnancům (tj. 6,5 %).
 • Zaměstnavatel nečerpá prostředky z programu Antivirus A a/nebo B.

Pokud vznikne zaměstnavateli na čerpání podpory státu z Programu Antiviru C nárok, musí vyplnit „Přehled o výši pojistného“ a ten zaslat příslušné OSSZ, a to do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který prominutí plateb odvodů žádá. Přehled se zasílá pouze elektronicky. Zda jsou splněny podmínky, posuzuje sám zaměstnavatel. Ten si také vypočte výši pojistného, které bude povinen uhradit. Podrobnější informace naleznete v druhé polovině webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

3. Odložení plateb odvodů na sociální za zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mohou odložit odvody za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. 24,8 % z vyměřovacího základu, za měsíce květen až červenec 2020. To navíc nemusí ani nikde hlásit. Pokud odložené odvody zaplatí do 20. října 2020, sníží se jim penále z prodlení úhrady o 80 %. Pokud výše sníženého penále nepřesáhne 1 000 Kč, nebude ze strany sociální správy po zaměstnavateli penále požadováno a půjde na vrub ČSSZ. Tímto způsobem odložené odvody a penále nejsou ze strany ČSSZ považovány za dluh. Proto se nemusí zaměstnavatelé obávat, že by se odložení promítlo do potvrzení o bezdlužnosti. Aby zaměstnavatel mohl platbu odvodů tímto způsobem odložit a bylo mu sníženo penále o 80 %, musí splnit podmínku, že v měsících květen až červenec 2020 řádně odvedl pojistné za samotné zaměstnance (tj. 6,5 % z vyměřovacího základu každého zaměstnance). Pokud tuto podmínku nesplní, může platby odvodů za zaměstnavatele odložit, ale nebude mu sníženo penále. Bude mu standardně počítáno 0,05 % z každého dne prodlení. O možnosti odložení plateb odvodů na pojistné se můžete přesvědčit přímo na webové stránce ČSSZ.

4. Covid – Nájemné

Princip programu Covid – Nájemné je takový, že pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, nájemce zaplatí 20 % a stát mu přispěje 50 %. Dotace se týká ale pouze samotné provozovny. Například na kancelářské prostory se nevztahuje. Pokud musela být provozovna stravovacího nebo ubytovacího zařízení uzavřena na základě omezení ze strany státu, a to byť jen na část období od 13. března do 30. června 2020, může žádat o tzv. Covid – Nájemné, a to za celé 3 měsíce duben až červen, pro které je podpora udělována. Žádat mohou i ty podniky, které alespoň částečně fungovali, například přes výdejní okénko. Musí být ale splněny další podmínky:

 • Žadatel musí být podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.
 • Žadatel vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem.
 • Podnikatel měl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovně.
 • Provozovna není ve vlastnictví podnikatele a nájemní smlouva o jejím užití byla uzavřena před 13. březnem 2020.
 • Žadatel není nijak spřízněn s pronajímatelem.
 • Podnikatel zaplatil alespoň 50 % (v případě nájmu u veřejného subjektu 80 %) rozhodného nájemného, tj. nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020.

Žádosti lze podávat od 26. června až do 30. září 2020. Před jejím podáním je však nutné se registrovat, k čemuž bude třeba e-mailová schránka a e-identita, nebo-li klíč k elektronickým službám. Podrobnější informace ke Covid – Nájemné naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Postup krok za krokem včetně video-návodu, jak podat žádost, naleznete na webové stránce portálu Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

5. Přilákání hostů

Mnoho lidí má kvůli stále přetrvávající koronavirové epidemii strach jít do restaurace, do kavárny, apod. Natož se pak někde ubytovat a prožít odpočinkovou dovolenou. Stejně tak firmy nemají tak vysoké tendence konat různé konference a jiné akce. To má vliv na odliv počtu hostů v restauracích, stravovacích a ubytovacích zařízeních. Stejně tak zahraniční turisté mnohým provozovatelům gastro nebo ubytovacích zařízení výrazně chybí. Je tedy třeba zaměřit se více na tuzemskou klientelu a té umožnit navštívit podnik, aniž by museli mít obavy z případné nákazy. K tomu zcela jistě přispěje řádná dezinfekce. Ideální je využívat tzv. germicidní lampy. Ty jsou nyní silnou zbraní v konkurenčním boji především pro hotely a penziony. Hojně je využijí ale i apartmány, pronajímané chaty, restaurace, kavárny a v podstatě všechny druhy gastronomických subjektů. Tam, kde jsou přítomni hosté, se využívají germicidní lampy nepřímé. Ty velmi efektivně a nepřetržitě sterilizují vzduch a výrazně snižují riziko kapénkové infekce. Kde hosté ani nikdo další není přítomen, lze používat ještě účinnější germicidní lampy s přímým účinkem. Ty vydávají UVC záření, které účinně zabíjí všechny plísně, bakterie a viry, a to nejen ve vzduchu, ale i na všech površích včetně textilií, jako je čalounění, peřiny, polštáře, závěsy, apod. Přímé germicidní lampy jsou tak nenahraditelným pomocníkem při důkladné dezinfekci ubytovacích zařízení. Jelikož některé hotely a penziony mají větší množství pokojů, instalace přímých germicidních lamp do každého z nich by se provozovateli dosti prodražila. Proto byly vyvinuty lampy pojízdné, které jsou připevněny na stojanu s kolečky. Snadno tak po dezinfekci jednoho pokoje přemístíte lampu do dalšího. Existují i lampy kombinované, kdy je lze využívat k přímé dezinfekci a v době, kdy jsou všechny pokoje již vydenzifikovány, je přesunout například na recepci a zapnout pouze nepřímou sterilizaci vzduchu. Při výběru germicidních lamp se zaměřte mj. na to, zda prodejce je registrovanou osobou (v sekci Česká republika – Ostatní – Registr zdravotnických prostředků) ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, tzv. SÚKLu. Vzhledem k aktuální situaci se totiž na trhu objevilo nemálo nepoctivých prodejců a padělků, které nejsou v boji s bakteriemi a viry účinné.

Je to sice zase další investice, ale právě ta může gastro podnik nebo ubytovací zařízení zachránit od krachu, protože přivede více hostů, zvýší důvěru stávajících a rozšíří povědomí o podniku formou doporučení. A není ani vyloučeno, že dezinfekce germicidními lampami bude do budoucna nařízená hygienou a stane se povinnou součástí každého stravovacího a/nebo ubytovacího zařízení. Jelikož našim cílem je pomáhat restauracím, dalším gastro podnikům a ubytovacím zařízením, máte navíc nákup germicidních lamp výhodnější. Stačí při objednávce u registrovaného a spolehlivého prodejce s výhodnými cenami zadat slevový kód RA3 a získáte ihned slevu 3 % na celý nákup. Důležité je ale tímto neskončit. Dalším krokem je potenciálním hostům dát o tom, že dbáte na jejich bezpečí a zdraví, vědět. K tomu využijte webové stránky, e-mailovou rozesílku, sociální sítě, Instagram a třeba i placenou reklamu, jako je například Sklik a PPC reklama. Dalším způsobem, jak přivést více tuzemských hostů k vám, je příprava zvýhodněných balíčků (např. rodinné dovolené, pobyty pro páry, káva nebo zákusek zdarma k hlavnímu jídlu, apod.). I v tomto případě se to neobejde bez vhodné propagace. Dále můžete navázat spolupráci třeba se slevovými portály, které se na přílivu hostů mohou podílet.

6. Zvýšení tržeb i při současném nižším počtu hostů

I když je počet hostů nižší, mohou restaurace a další stravovací zařízení své stávající tržby zvýšit. Stačí zvýšit průměrnou výši tržby od každého jednoho hosta. Toho lze dosáhnout jedině aktivitou servírek a číšníků. Ti musí skvěle ovládat techniky tzv. příprodeje a provést hosty celým servisním cyklem. Naučit se to je jednoduché. Stačí si přečíst a řídit se informacemi v E-booku Jak zvýšit kvalitu obsluhy a tržby v restauraci nebo si osvojit tyto dovednosti během jednodenního kurzu přímo v provozovně, kde pracují. I kdyby každému hostovi prodali servírky a číšníci navíc jen jeden nápoj (např. kávu) v průměrné hodnotě 50 Kč, udělá to měsíčně na tržbách dalších 45 000 Kč při návštěvě pouze 30ti hostů denně. A to není nezanedbatelná částka. To je důkaz toho, že i když hostů ubylo, vydělávat se dá.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře a k zasílání e-mailů, které by Vás v této souvislosti mohly zajímat. Zásady zpracování osobních údajů