Trend v získávání nových servírek a číšníků pro restauraci

V poslední době se pro restaurace stává čím dál více populární jedna z možností, jak získat nového zaměstnance z řad servírekčíšníků. Tento způsob, který může pomoci při nedostatku zaměstnanců, lze využít ale i v jiných oborech a pro jiné pracovní pozice. Navíc jde o daňově uznatelný náklad. Podívejte se, o co jde a jak na to.

Řešením, jak získat nového zaměstnance, je příslib motivačního příspěvku již v době studia budoucí servírky nebo budoucího číšníka. Motivační příspěvek na vzdělání budoucího zaměstnance je zanesen v zákonu o daních z příjmů již od roku 2011. Od roku 2014 se však výrazně zvýšil. Jedná se o příspěvek na vzdělání žáka nebo studenta, který se na základě vzájemného smluvního vztahu připravuje na budoucí výkon zaměstnání u poskytovatele tohoto příspěvku. Předpokladem tedy je uzavření pracovněprávního vztahu mezi poskytovatelem příspěvku, v tomto případě mezi restaurací, a studentem, který dokončil studium. Tím je zajištěno, že vystudovaná servírka nebo číšník nastoupí po ukončení svého studia do zaměstnání v restauraci. Ačkoliv zákon neřeší situaci, kdy zaměstnanec do práce nenastoupí, dle informací ze strany daňových poradců by pracovní smlouva po ukončení studia takového studenta uzavřena být měla v každém případě. V zákonu ale není uvedena délka ani druh práce. Proto lze zaměstnat absolventa i na krátký termín, na částečný úvazek nebo přiřadit mu práci na jiné pozici, než bylo původně zamýšleno. A absolvent by měl dle podmínek v pracovní smlouvě profesi vykonávat, aby nedocházelo z hlediska finančního úřadu ke zneužívání poskytování motivačních příspěvků a jejich využití při odečtu ze základu daně.

Příspěvek může restaurace poskytovat budoucí servírce nebo číšníkovi na základě smlouvy o přípravě na budoucí výkon profese u poplatníka. Jedná se o nepojmenovaný typ smlouvy uzavřený dle nového občanského zákoníku. Ve smlouvě může být zanesen i počet let, který má takový absolvent v restauraci odpracovat nebo jiné podmínky. A co vše motivační příspěvek zahrnuje? Dle zákona se jedná o stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

Výše motivačního příspěvku, kterou si může dát restaurace do nákladů je stanovena na maximálně 5000 Kč měsíčně u žáků a studentů nebo 10000 Kč měsíčně u vysokoškolských studentů. Pokud by náklady studující servírky nebo číšníka dle podmínek uvedených v zákoně byly vyšší a poplatník, tedy restaurace, by studentovi hradila vyšší částku, nejedná se u částky přesahující stanovený finanční limit o daňově uznatelný náklad.

Ačkoliv je motivační příspěvek pro studenta zdanitelným příjmem, nebude jej, pokud nemá jiné zdanitelné příjmy, po uplatnění slev na dani danit vůbec. Jelikož servírka nebo číšník, kteří se připravují studiem na výkon práce v restauraci, nevykonávají zatím zaměstnání, neodvádí se ani zdravotní a sociální. Pokud restaurace zajistí studentovi praktický výcvik, nepodléhá ani tato částka dani z příjmu a odvodům pojistného. Jedinou výjimkou je, pokud žáci nebo studenti budou v dané restauraci vykonávat krátkodobou brigádu nebo jiný pracovněprávní vztah. Tím by se stal ze studenta již zaměstnanec a bylo by nutné k tomuto vzájemnému vztahu tak přistupovat. Je proto vhodné, aby ve smlouvě o poskytování motivačního příspěvku bylo jasně uvedeno, že mezi studující servírkou nebo číšníkem nebude v době studia uzavřen pracovněprávní vztah, nýbrž až po ukončení studia. Do té doby lze formulovat práci studenta v restauraci jako praktický výcvik.

Ale jsou znalosti, které se ani ve školách servírkyčíšníci nenaučí. Nenaučí se hned komunikovat správně s hosty s cílem více jim toho prodat a zvyšovat tak zisk restaurace. Proto je pro ně připraveno Školení na zvýšení tržeb v restauraci, které mohou absolvovat jak studující tak již pracující servírky a číšníci. A příspěvek restaurace na tento druh vzdělání se jí vrátí ve formě vyšších tržeb.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře a k zasílání e-mailů, které by Vás v této souvislosti mohly zajímat. Zásady zpracování osobních údajů