Zákonné výhody týkající se daní z příjmů

Mnozí restauratéři nevyužívají dostatečně zákonných výhod týkajících se daní z příjmů a pak jsou zbytečně nešťastní. Ti spokojenější jich naopak plně využívají. To jim zvedne reputaci i tržby restaurace, získají skvělé bonusy pro zaměstnance a zároveň si svým způsobem sníží daně. Jedná se o výhody jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Rok 2018 navíc přinesl jednu novinku v Zákonu o daních z příjmů. Tuto novou daňovou výhodu by si neměl nechat žádný ze zaměstnavatelů uniknout.

Mezi již dlouho známé, ale stále ještě málo využívané daňové výhody patří nepeněžní plnění v podobě vzdělávání zaměstnanců. Přitom náklady vynaložené „na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele“, jak je uvedeno v paragrafu 6, odstavci 9, písmenu a) Zákona o daních z příjmů, mají pro restauratéry hned tři výhody. V první řadě získají restauratéři bonusy pro zaměstnance, ze kterých zaměstnanci neplatí finančnímu úřadu daň z příjmů. Na rozdíl od finančních bonusů se totiž takovýto bonus ani jeho hodnota nezahrnují do daňového přiznání zaměstnanců. Takové příjmy tedy zaměstnanci nebudou danit. Pro restauraci se pak jedná o daňově uznatelné výdaje, čímž se v podstatě sníží daněný příjem a tím i finální daň z příjmů. Navíc, při správném výběru školení pro své zaměstnance, to má pozitivní vliv na zvýšení kvality obsluhy a na tržby restaurace. Co víc si přát? Je to zcela jednoduché. Stačí toho chytře využít.

Od roku 2018 se bonusy pro zaměstnance rozšířily. Zákon o daních z příjmů byl v paragrafu 6, odstavec 9, písmeno d) doplněn o bod 4. Díky tomu lze zaměstnancům darovat nezdanitelný bonus k výplatě také v podobě příspěvků „na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy“. Jedná se o rozšíření určité skupiny příjmů zaměstnanců poskytovaných zaměstnavatelem, které jsou osvobozeny od daně. Ani tyto příjmy v podobě poukázek na tištěné knihy tedy nebudou zaměstnanci danit. Navíc osvobození takovéhoto nepeněžního plnění není limitováno. Pouze musí být splněny podmínky, že odběratelem uvedeným na faktuře za poukázky na knihy je zaměstnavatel a poukázky musí být vystaveny bez určení konkrétních knih. Jelikož hlavním cílem restauratérů je zvyšování tržeb v restauraci a poskytování kvalitní obsluhy, připravili jsme pro Vás možnost skloubit výhody tohoto zákona s potřebami restaurace.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře a k zasílání e-mailů, které by Vás v této souvislosti mohly zajímat. Zásady zpracování osobních údajů