ŠKOLENÍ PRO KUCHAŘE

Něco málo o Školení pro kuchaře: školení probíhá živě a je vhodné pro provozy, které cítí, že je v rámci kuchyně něco v nepořádku. Ať už řeší nedostatek personálu v kuchyni, nevyhovující kvalitu pokrmů, nízkou rentabilitu kuchyně, neznalost nových trendů v kulinářství, nízkou výtěžnost při zpracování surovin, pokles zájmu stávajících zaměstnanců či jakoukoliv jinou situaci, která se týká kuchyně gastro podniku.

Každé školení je svým způsobem originální, protože každý provoz je trochu jiný. Proto je školení vždy flexibilně přizpůsobeno individuálním požadavkům. Ty společně definujeme během počátečních rozhovorů. Délka školení se pak odvíjí od aktuálních potřeb. Někdy stačí pár hodin, jindy naopak pár dní.

Cílem není naučit zaměstnance v kuchyni teorii a základům vaření, byť to není vyloučeno, pokud je to třeba. Záměrem ale je se jim věnovat v těch oblastech, kde sami cítí rezervy, naučit je plně využít vybavení kuchyně a nové technologie, vzbudit v nich opět chuť do práce, naučit je efektivněji využít suroviny i čas, atd. Někdy kuchařům stačí ukázat trochu jiné způsoby a možnosti, které jim ušetří čas, energii a díky nimž je bude vaření zase bavit.

Pomůžeme jak klasickým restauracím, hospodám, bistrům a jiným soukromým gastro podnikům, tak školním jídelnám, závodním kuchyním, kuchařům v nemocnicích, poskytovatelům sociálních služeb s ubytováním, atd. 

Pro koho je školení určeno: vedení, šéfkuchař, kuchaři, pomocní kuchaři

Co se kuchaři během školení naučí (výběr dle dohody):

 • základní kuchařské techniky a nové trendy
 • jak zpracovat suroviny, aby bylo dosáhnuto jejich maximálního využití a minimálních nákladů na pořízení
 • organizace práce v kuchyni
 • nastavení standardů fungování kuchyně
 • ekonomika a vedení kuchyně
 • skladování a eliminace ztrátovosti
 • jaké další náklady lze v kuchyni případně snížit (např. za vodu, elektriku, apod. a jak)
 • rozbor a případně úprava skladby jídelního lístku
 • jak připravit sezónní nebo časově omezenou speciální nabídku
 • rentabilní cenotvorba
 • food styling – úprava vzhledu servírovaných pokrmů
 • fotodokumentace a její využití v kuchyni

Kde: ve Vaší kuchyni (doporučujeme), případně po společné domluvě v náhradních prostorách, které si zajistíte. 

Délka trvání: minimálně 1 den (tzn. 1 započatý den - školení může trvat třeba 4 hodiny, maximálně však 8 hodin v jednom dni) . Délka školení se odvíjí od aktuálních znalostí a schopností kuchařů, situace, vybavení, potřeb provozu, atd. Pokud si nejste jistí, jak dlouho bude školení pro kuchaře trvat, zeptejte se nás nebo si objednejte školení pro daný počet zaměstnanců na 1 den a bude-li vhodnější delší školení, budete si jej moci doobjednat. Po ukončení školení následuje v případě zájmu konzultace s vedením provozovny (max. 1 hodina). Tato část je zahrnuta do doby trvání a je poskytnuta zdarma.

Cena:

 • skupinový kurz (tj. 2 a více osob) - cena 3 998 Kč / os.
 • individuální kurz - cena 5 500 Kč / os.

Poznámka k ceně: cena za skupinový kurz je uvedena za školení každé 1 zúčastněné osoby (kuchaře, šéfkuchaře, pomocné síly). V případě školení 2 a více osob / zaměstnanců je třeba objednat více kusů ŽIVÉHO školení skupinového kurzu - jedno školení vždy pro 1 osobu s tím, že školení proběhne v jednom termínu. Pokud se kurzu bude účastnit pouze jedna osoba, která k sobě nemá ve stejný termín nikoho z kolegů, který by se kurzu účastnil taktéž, objednejte, prosím, individuální kurz. V případě, že by v provozu bylo více osob, které se nebudou přímo účastnit školení, ale budou přítomni a budou tedy moci těžit z některých částí školení, bude cena stanovena "na míru" dopředu. Cena nezahrnuje náklady na dopravu (průměrná cena 15 Kč za km), které budou klientovi doúčtovány. Režijní náklady a náklady na suroviny, které budou během školení zpracovávány, hradí vedení provozu. V případě potřeby rozdělení / prodloužení školení na 2 či více dní zajistí vedení provozu na své náklady taktéž ubytování a stravu pro školitele.

Bonusy k tomuto školení:

 • Konzultace ZDARMA - po absolvování samotného školení získáváte možnost využít konzultace (max. 1 hod.), která probíhá již bez přítomnosti školeného personálu. Můžete se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá. Například jak zvýšit efektivitu a profitabilitu kuchyně, čím vybavit kuchyň, jak dále pracovat se zaměstnanci, s jídelním lístkem, jaké zvolit suroviny a dodavatele, apod.

Doporučení k tomuto školení: před realizací živého školení kuchařů doporučujeme nechat provést v provozovně Audit kuchyně. Ten odkryje někdy i skryté nedostatky a zvýší se tím přínos následného školení, ve kterém bude možné se detailněji zaměřit na ty oblasti, kde má provozovna rezervy.

Proč si objednat školení personálu v pohostinství právě od nás?

 • 1 školení = 1 cena = kompletní znalosti a dovednosti personálu restaurace
  U Restaurant Academy nemáme školení rozkouskovaná do několika navazujících modulů, z nichž každý něco stojí a je těžké si vybrat. Navíc víme, jak těžké je najít termín, kdy budou moci být přítomni všichni zaměstnanci a případně i kdy bude provozovna na chvíli uzavřena. Naše školení mají jasné zaměření. Ihned tedy víte, do čeho investujete a co je hlavním přínosem.
 • Zábava místo mučení
  Školení neznamená, že budou Vaši zaměstnanci jako ve škole pouze znuděně poslouchat. Jsme všichni "ze stejného těsta". I naši školitelé již mnohokrát řešili stejné situace, které trápí Váš personál. Proto si společně naladíme přátelskou atmosféru a pohodu. Jen tak bude Vaše zaměstnance školení bavit. Celé školení je spíše jeden velký dialog, během kterého budou Vaši zaměstnanci nejen rádi hltat nové informace, ale budou chtít aktivně sdílet a konzultovat své poznatky a zkušenosti. Tím dochází snadněji k nápravě jejich chyb, rychlému převzetí a osvojení si nových návyků i ke zlepšení kvality jejich práce. Našim cílem je, aby personál školení přímo nadchlo a výsledkem bývá, že se nemůžou dočkat, až si vše vyzkouší přímo v praxi.
 • Odbornost školitelů
  Nevaříme z vody. Školení je vytvořeno a vedeno školiteli s odbornými znalostmi a dlouholetou praxí v oboru pohostinství. Každý ze školitelů je či býval jedním z těch, které školí. Proto dokážeme dobře porozumět potřebám Vašeho provozu a poradit, co lze zlepšit a jak dosáhnout úspěchu.
 • Individuální přístup a flexibilita
  Jedna věc jsou jasně daná pravidla práce v pohostinství. Druhá, a to už mnohem obtížněji uchopitelná věc, jsou aktuální možnosti a jiné proměnné aspekty, které hrají z hlediska dosažení úspěchu roli. Největší vliv má většinou lokalita, výše nezaměstnanosti v daném regionu, místní zvyky a reálné možnosti provozovny. Ale může se jednat i o nějaký konkrétní problém, který gastro podnik řeší. Proto naše standardní živá školení vždy na místě flexibilně přizpůsobujeme dané provozovně dle jejich konceptu a individuálních potřeb, dotazů, požadavků, apod. A pokud se nejedná o nějaké zásadní úpravy (např. rozšíření školení pro obsluhující personál o baristický kurz, aj.), cena zůstává stále stejná. Jediné, co chceme zvyšovat, je přínos školení a tržby dané restaurace či jiného druhu gastronomického podniku. Neslibujeme sice zázraky na počkání, ale kde je snaha, je i úspěch.
 • Spravedlivá cena
  Jelikož chceme podporovat i menší restaurace, kavárny, cukrárny, lokální hospody, atd. i nováčky v oboru gastronomie, máme ceny školení nastaveny ne za školení, ale za osobu. Tím je cena za školení stejně férová pro malé restaurace s pár zaměstnanci, jako pro velké s desítky zaměstnanců. Pokud by školení stálo jednorázově např. 20 000 Kč, tak restaurace s 10ti zaměstnanci by zaplatila za každého z nich jen 2 000 Kč, kdežto restauraci s 2mi zaměstnanci by vyšlo školení na 10 000 Kč za každého. A to není fér. Jsme zastáncem toho, aby školení v přepočtu na osobu bylo pro všechny stejně výhodné. A tomu je přizpůsobena i naše cenová politika.