KOORDINACE V PRAXI

Něco málo o této službě: 

Znát teorii je jedna věc, ale umět ji implementovat do praxe je věc druhá. Často se setkáváme s tím, že personál ví co a jak má dělat, je jim to i stále opakováno, ale prostě to z nějakého záhadného důvodu nedělají. Vedení restaurace pak propadá zoufalství a začíná se roztáčet nekonečná spirála dohadů, která nevyhovuje ani vedoucím pracovníkům, ani zaměstnancům. Někdy je na vině ale jen taková maličkost, jako neschopnost personálu efektivně použít teoretické poznatky v praxi nebo třeba strach se selhání.

Proto naše služba koordinace v praxi je zaměřená právě na pomoc zaměstnancům provozu přímo během jejich směny. Náš koordinátor se účastní směny jakožto pozorovatel a rádce. Jakmile vidí u někoho ze zaměstnanců nějaké pochybení nebo třeba jen způsob provedení svého úkolu méně efektivně, než by se dalo, v nejbližší možné chvíli (v případě vytíženosti provozu) nebo pokud možno okamžitě danému zaměstnanci poradí; připomene mu, co ještě by měl udělat, aby vše bylo tak, jak má; pomůže mu zefektivnit jeho činnosti; vynasnaží se poupravit systém a pravidla tak, aby provoz fungoval lépe; apod. 

Pro koho: pro servírky a číšníky, pro kuchaře, pro šéfkuchaře, pro provozní a vedoucí směny nebo třeba pro F&B manažera / manažera podniku

Kde: u Vás v restauraci / jiné gastro provozovně.

Kdy: termín si domluvíme individuálně, ale mělo by se ideálně jednat o 2 na sebe navazující dny / termíny, ve kterých se vystřídají obě / všechny směny

Jazyky: ČJ + AJ - koordinace probíhá standardně v českém jazyce, na vyžádání lze některé typy koordinace zajistit i v základním anglickém jazyce (

Jak koordinace v praxi probíhá: formou pozorování a poradenství / koordinace činností. Pokud se jedná o koordinaci práce servírek a číšníků, zaujme koordinátor roli hosta, který pozoruje dění v celé restauraci. Jen s tím rozdílem, že si náš koordinátor občas nenápadně přesedne k jinému stolečku, aby  lépe slyšel komunikaci mezi hosty a obsluhujícími. V případě potřeby poradí koordinátor obsluze ve chvíli, když přijdou k jeho stolečku ho jakože obsloužit, nebo sám zajde k baru rady předat. Někdy je ale zapotřebí, aby se náš koordinátor stal fiktivně jedním z členů směny. Cílem je pomoci obsluhujícímu personálu tak, aby to pokud možno ostatní hosté nezjistili. U koordinace kuchařů je situace jednodušší. Náš koordinátor přihlíží v kuchyni na činnost kuchařů a radí jim, co, kdy a jak udělat správně, na co nezapomenout, jak si třeba i lépe zorganizovat práci, apod. Pokud je cílem koordinovat činnosti a práci provozního nebo někoho z vedení podniku, pak se mu věnuje vybraný koordinátor v průběhu jeho směny. Během té mu radí, vede jeho jak činnosti, tak třeba i formu a obsah komunikace s ostatním personálem, poradí i ohledně jednání s dodavateli, apod. Jednoduše tam, kde koordinátor daného úseku uvidí nějaké nedostatky nebo rezervy, tam zasáhne, usměrní a poradí.

Doporučení: den před začátkem této služby v případě servírek a číšníků doporučujeme, aby absolvovali živé školení obsluhujícího personálu. U kuchařů je naopak lepší, aby je jednou navštívil koordinátor a pak teprve v případě potřeby absolvovali školení kuchařů

Ceny:

  • ČJ: 1 500 Kč / 1 hod. / 1 koordinátora v ČJ
  • ČJ: 5 000 Kč /  návštěvu / 1 koordinátora v ČJ - zvýhodněná cena, max. 4 hodiny / návštěvu
  • AJ: 2 000 Kč / 1 hod. / 1 koordinátora v AJ
  • AJ: 7 000 Kč / 1 návštěvu / 1 koordinátora v AJ - zvýhodněná cena, max. 4 hodiny / návštěvu

Poznámka k ceně: cenou za návštěvu se rozumí cena za každý započatý den návštěvy. Počet hodin během jedné návtěvy nehraje roli (může se jednat například o 2 hodiny), minimálně však 1 hodina přímo u vás v provozovně / návštěvu / 1 koordinátora a maximálně 4 hodiny celkem / návštěvu / 1 koordinátora. V počtu hodin v daném dni a tedy i v ceně jsou zahrnuty také práce mimo provozovnu (např. příprava, nastudování si jídelního a nápojového lístku, seznámení se se způsoby a stylem propagace, s hodnocením od hostů, po domluvě vyhledání vhodného dodavatele, aj.). V jedné provozovně může ve stejný čas působit více koordinátorů zároveň. V tom případě je potřeba objednat tuto službu tak, aby počet objednaných kusů v objednávkovém formuláři odpovídal počtu koordinátorů a počtu hodin nebo návštěv jejich působení (např. 2 koordinátoři budou působit v provozovně každý 2 dny (max. 4 hod. každý), tzn. je potřeba objednat 4 ks této služby). Cena nezahrnuje náklady na dopravu, které budou klientovi doúčtovány. Dále klient poskytne na své náklady nápoje a případně i stravu pro každého koordinátora působícího v provozovně. V případě působení koordinátora/ů v dané provozovně 2 či více dní zajistí vedení provozu na své náklady taktéž ubytování (pokud bude třeba), nápoje a stravu pro koordinátora/y.