ŽIVÉ ŠKOLENÍ PRO OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL: JAK ZVÝŠIT KVALITU OBSLUHY A TRŽBY V RESTAURACI

Něco málo o ŽIVÉM školení Jak zvýšit kvalitu obsluhy a tržby v restauraci: jedná se o nejvíce efektivní formu školení, kdy lze školení přizpůsobit provozu Vaší restaurace. Navíc mohou servírky a číšníci klást školiteli různé dotazy týkající se jejich práce. Nebo se personál může školitele tázat ohledně situací, se kterými se setkali nebo setkávají. Může se totiž stát, že v dané lokalitě panují specifika, která lze řešit pouze při živém školení. Po vystavení objednávky Vás budeme telefonicky nebo e-mailem kontaktovat a domluvíme si termín školení.

Pro koho je školení určeno: pro servírky a číšníky, tedy obsluhující personál v restauraci či jiné gastro provozovně, ve kterém probíhá přímá obsluha hostů u stolu a kde je podáváno jídlo.

Co se servírky a číšníci během školení naučí (obsahově jsou ŽIVÉ školení a E-book = PDF školení shodná / podobná):

 • základní pravidla slušného chování a vystupování
 • základy komunikace s hosty vedoucí ke zvýšení prodeje
 • poznat jednotlivé typy hostů a přizpůsobit jim svůj přístup
 • prodávat, tedy znát a umět aktivně používat prodejní techniky v pohostinství
 • umět správně klást otázky a argumentovat ve prospěch zvýšení prodeje
 • využívat verbálních i neverbálních signálů hostů
 • znát a zvládat jednotlivé kroky servisu i prodejního cyklu
 • sebemotivaci a práci sami na sobě
 • řešit problémy a krizové situace
 • týmové spolupráci

Kde: u Vás v restauraci, případně po společné domluvě v náhradních prostorách, které si zajistíte. 

Délka trvání: cca 5 - 8 hodin. Délka školení se odvíjí od množství dotazů obsluhujícího personálu a aktuálních potřeb. Po ukončení školení následuje v případě zájmu konzultace s vedením provozovny (max. 1 hodina). Tato část v hodnotě 1 000 Kč je poskytnuta zdarma.

Cena: 

 • skupinový kurz (tj. 2 a více osob) - cena 3 998 Kč / os.
 • individuální kurz - cena 5 500 Kč / os.

Poznámka k ceně: cena za skupinový kurz je uvedena za školení každé 1 zúčastněné osoby (zaměstnance, vedení restaurace, atd.). V případě školení 2 a více osob / zaměstnanců je třeba objednat více kusů ŽIVÉHO školení skupinového kurzu - jedno školení vždy pro 1 osobu s tím, že školení proběhne v jednom termínu. Pokud se kurzu bude účastnit pouze jedna osoba, která k sobě nemá ve stejný termín nikoho z kolegů, který by se kurzu účastnil taktéž, objednejte, prosím, individuální výuku. Cena zahrnuje náklady na tištěné materiály ke školení pro každého ze zúčastněných. Cena nezahrnuje náklady na dopravu (průměrná cena 15 Kč / km), které uhradí klient separátně. Po objednávce a úhradě tohoto školení Vás budeme kontaktovat a domluvíme si termín školení.

Bonusy k tomuto školení:

 • Konzultace v hodnotě 1 000 Kč ZDARMA - po absolvování samotného školení získáváte možnost využít konzultace (max. 1 hod.), která probíhá již bez přítomnosti obsluhujícího personálu. Můžete se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá. Například jak vést restauraci, jak motivovat zaměstnance k vyšším prodejům a kvalitní obsluze, jaké zvolit dodavatele, jak jinak ještě podpořit profitabilitu provozovny, jak zvýšit návštěvnost, apod.
 • Provozovně, která si objedná ŽIVÉ školení, získá od nás navíc automaticky slevu 500 Kč na PDF školení (sleva se nevztahuje na E-booky zakoupené za sníženou cenu během koronaviru), aby se k daným znalostem a informacím mohli se servírkami a číšníky opakovaně vracet a připomínat si všechny podstatné body, které se naučili. Obsluhující personál tak neusne na vavřínech a jimi získané znalosti nepřijdou vniveč. Navíc tak získáte nástroj, jak levně a efektivně vzdělávat i nové zaměstnance a brigádníky. Slevu na PDF školení obdrží daná restaurace pouze na vyžádání na e-mailu: info@restaurantacademy.cz. 

Doporučení k tomuto školení: před realizací živého školení doporučujeme nechat provést v provozovně Mysterry shopping - externí audit. Ten odkryje někdy i skryté nedostatky a zvýší se tím přínos následného školení, ve kterém bude možné se detailněji zaměřit na ty oblasti, kde má provozovna rezervy. Během virových epidemií doporučujeme využít náš bezpečný E-learing, který je shodný s živým školením, jen probíhá formou živého video-hovoru (individuální či skupinový).

Proč si objednat školení personálu v pohostinství právě od nás?

 • 1 školení = 1 cena = kompletní znalosti a dovednosti personálu restaurace
  U Restaurant Academy nemáme školení rozkouskovaná do několika navazujících modulů, z nichž každý něco stojí a je těžké si vybrat. Navíc víme, jak těžké je najít termín, kdy budou moci být přítomni všichni zaměstnanci a případně i kdy bude provozovna na chvíli uzavřena. Naše školení mají jasné zaměření. Ihned tedy víte, do čeho investujete a co je hlavním přínosem.
 • Zábava místo mučení
  Školení neznamená, že budou Vaši zaměstnanci jako ve škole pouze znuděně poslouchat. Jsme všichni "ze stejného těsta". I naši školitelé již mnohokrát řešili stejné situace, které trápí Váš personál. Proto si společně naladíme přátelskou atmosféru a pohodu. Jen tak bude Vaše zaměstnance školení bavit. Celé školení je spíše jeden velký dialog, během kterého budou Vaši zaměstnanci nejen rádi hltat nové informace, ale budou chtít aktivně sdílet a konzultovat své poznatky a zkušenosti. Tím dochází snadněji k nápravě jejich chyb, rychlému převzetí a osvojení si nových návyků i ke zlepšení kvality jejich práce. Našim cílem je, aby personál školení přímo nadchlo a výsledkem bývá, že se nemůžou dočkat, až si vše vyzkouší přímo v praxi.
 • Odbornost školitelů
  Nevaříme z vody. Školení je vytvořeno a vedeno školiteli s odbornými znalostmi a dlouholetou praxí v oboru pohostinství. Každý ze školitelů je či býval jedním z těch, které školí. Proto dokážeme dobře porozumět potřebám Vašeho provozu a poradit, co lze zlepšit a jak dosáhnout úspěchu.
 • Individuální přístup a flexibilita
  Jedna věc jsou jasně daná pravidla práce v pohostinství. Druhá, a to už mnohem obtížněji uchopitelná věc, jsou aktuální možnosti a jiné proměnné aspekty, které hrají z hlediska dosažení úspěchu roli. Největší vliv má většinou lokalita, výše nezaměstnanosti v daném regionu, místní zvyky a reálné možnosti provozovny. Ale může se jednat i o nějaký konkrétní problém, který gastro podnik řeší. Proto naše standardní živá školení vždy na místě flexibilně přizpůsobujeme dané provozovně dle jejich konceptu a individuálních potřeb, dotazů, požadavků, apod. A pokud se nejedná o nějaké zásadní úpravy (např. rozšíření školení pro obsluhující personál o baristický kurz, aj.), cena zůstává stále stejná. Jediné, co chceme zvyšovat, je přínos školení a tržby dané restaurace či jiného druhu gastronomického podniku. Neslibujeme sice zázraky na počkání, ale kde je snaha, je i úspěch.
 • Spravedlivá cena
  Jelikož chceme podporovat i menší restaurace, kavárny, cukrárny, lokální hospody, atd. i nováčky v oboru gastronomie, máme ceny školení nastaveny ne za školení, ale za osobu. Tím je cena za školení stejně férová pro malé restaurace s pár zaměstnanci, jako pro velké s desítky zaměstnanců. Pokud by školení stálo jednorázově např. 20 000 Kč, tak restaurace s 10ti zaměstnanci by zaplatila za každého z nich jen 2 000 Kč, kdežto restauraci s 2mi zaměstnanci by vyšlo školení na 10 000 Kč za každého. A to není fér. Jsme zastáncem toho, aby školení v přepočtu na osobu bylo pro všechny stejně výhodné. A tomu je přizpůsobena i naše cenová politika.