TAJNÝ ZAMĚSTNANEC V RESTAURACI

DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ

Něco málo o této službě: 

Gastronomie je obor, který je asi nejvíce rizikový z hlediska náchylnosti zaměstnanců ke krádežím. Přesněji dle zákona řečeno ke zpronevěře, nebo-li defraudaci ze strany zaměstnanců. Jak se říká, kuchař je nejkvalifikovanější zloděj na světě. Ale nejen kuchaři, ale i servírky a číšníci často dobře vědí, jak si "přijít na své". 

Definice zpronevěry: "Zpronevěra je trestný čin definovaný v § 206 trestního zákoníku České republiky. Zpronevěry se pachatel dopustí, pokud si přisvojí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Trestná je i samotná příprava."

Jak ale přijít na to, zda Váš podnik v pohostinství nevydělává jen kvůli špatnému hospodaření nebo zda jsou ztráty způsobeny právě krádežemi ze strany zaměstnanců? Někdy Vám pomůže kamerový systém, namátkové kontroly účtování v kase, namátková "zrcadla", nebo-li inventury zásob na baru (především alkoholu), namátkové inventury skladů kuchyně, apod. Ale ne vždy lze důmyslně promyšlený systém okrádání majitele restaurace ze strany zaměstnanců možné odhalit těmito standardními technikami. Proto je v případě, že si nejste jisti, zda se ve Vaší restauraci něco někam "neztrácí", ideální povolat do Vaší restaurace tajného zaměstnance.

Aby ostatní zaměstnanci nic nepoznali, bude Vámi jakože přijat jako nový zaměstnanec a posila týmu. Po dobu svého působení se standardně zapojí do kolektivu a bude vše sledovat a odhalovat možné "úniky" a způsoby zpronevěry. Jakmile bude mít vše zmapováno, podá tajný zaměstnanec na vlastní žádost v rámci jakože zkušební doby okamžitou výpověď. Případně mu může být jakože udělena, pokud potřebujete "postrašit" zaměstnance, že i vyhazov je v případě špatné pracovní morálky řešením a že se toho nebojíte. Na výsledném "hereckém výkonu" vůči Vašim stálým zaměstnancům se můžeme předem dohodnout. Důležité ale je, aby identita tajného zaměstnance nebyla před, během ani po ukončení spolupráce prozrazena. 

Výsledkem může být buď zjištění, že zaměstnanci opravdu nejsou vůči svému zaměstnavateli poctiví. V lepším případě se ale jejich loajalita potvrdí s tím, že k žádnému okrádání majitele restaurace či jiného gastro podniku ani k okrádání hostů nedochází. Důvodem nízkého zisku je pak jedině špatné hospodaření. Často ale okrádají zaměstnanci restauraci v podstatě nevědomky. Ale i to se během působení tajného zaměstnance odhalí. 

Kdy je vhodné povolat tajného zaměstnance: když potřebujete zjistit zda se zaměstnanci nedopouští ve Vaší restauraci nebo jiném gastro podniku nějaké trestné činnosti. Pokud z jejich strany dochází k obohacování se na úkor tržby restaurace, pokud se u Vás v provozovně krade nebo dochází k okrádání hostů, pak to lze odhalit během působení tajného zaměstnance.

V jakém úseku tajný zaměstnanec působí: v kuchyni jako kuchař nebo v obsluze jako servírka / číšník. V případě potřeby lze obsadit oba úseky zároveň, tudíž budou u Vás působit 2 tajní zaměstnanci naráz.

Kde: ve Vaší restauraci / jiné gastro provozovně.

Doba trvání: většinou 1 měsíc. V některých případech ale stačí třeba jen 14 dní a je jasno. Záleží na obezřetnosti a sdílnosti zaměstnanců vůči novému kolegovi. 

Cena: 15 000 Kč / týden (max. 40 hod.) / 1 tajného zaměstnance. 

Poznámka k ceně: cena nezahrnuje plat tajného zaměstnance/ů (shodný s platem dalších Vašich zaměstnanců přiřazených ke stejné práci) a náklady na dopravu a/nebo ubytování během působení tajného zaměstnance / tajných zaměstnanců. Tyto náklady uhradí vedení provozu separátně (požadovaná záloha předem na tyto náklady za 14 dní).