OBMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU GASTRO PROVOZU

Něco málo o této službě: 

Pokud je v nějaké restauraci nebo jiném gastro provozu stejný jídelní lístek už déle než rok, začne pochopitelně upadat zájem hostů a jejich počet návštěv se postupně snižuje. A ani samotné kuchaře v restauraci nebude jistě bavit vařit stále to stejné dokola, jak někde na páse v továrně.
 
Aby byla zachována atraktivnost jak pro hosty, tak pro kuchaře, je potřeba jídelní lístek čas od času obměnit. V některých provozech to stačí jednou za rok, jinde je vhodnější jej změnit častěji. Mnohdy na to ale chybí čas, případně síla, nápady, atd. Proto Vám pomůžeme sestavit nový nebo společně jen upravíme stávající jídelní lístek. Zaměříme se při tom na dosažení co nejvyšší výtěžnosti a profitability kuchyně, a to s ohledem na počet kuchařů na směně, jejich znalosti a dovednosti, technologické vybavení kuchyně, pokud jej budeme znát, apod. Bude-li to třeba, rádi Vám pomůžeme také s volbou vhodných dodavatelů a/nebo si na příkladu pár jídel společně vše propočítáme a stanovíme prodejní cenu pokrmů.
 
S jídelním lístkem pomůžeme rádi i organizacím jako jsou školní jídelny, poskytovatelům sociálních služeb, nemocnicím, apod. Ať už potřebujete pomoci citlivě modernizovat pokrmy, zatraktivnit jídelní lístek při dodržení nutričních hodnot a/nebo spotřebního koše, poradit se snížemím nákladů nebo finančního normativu na potraviny, atd. Pokud by kuchaři po takových úpravách JL potřebovali později (zpravidla po zkušebním období min. 1 měsíc od zavedení nového JL) s něčím poradit, pomoci (např. s efektivnějším používáním konvektomatů, přípravou některých moderních surovin, apod.), můžeme pro ně zajistit školení kuchařů zaměřené konkrétně už na to, v čem si budou přát se zdokonalit. 
 

Kde: u Vás v restauraci nebo vzdáleně (online a/nebo telefonicky).

Termín: dle vzájemné domluvy.

Cena: 3998 Kč jednorázově. 

Poznámka k ceně: cena nezahrnuje přípravu receptur pokrmů ani kalkulace. V případě zájmu je připravíme po vzájemné dohodě za příplatek dle počtu pokrmů.