KONTROLNÍ NÁVŠTĚVA

Něco málo o této službě: 

Pokud jste si objednali od nás některou ze služeb, jsme samozřejmě rádi. Každopádně moc dobře víme, že poté, co odjedeme, mají zaměstnanci často tendenci vracet se "do starých zajetých kolejí". To sice nikdo nechce, ale holt "zvyk je želená košile". Někdy si toho ani oni sami nevšimnou, že zase polevují a že si občas rádi práci zjednoduší. Bohužel však na úkor kvality a zážitku pro hosty. Pokud se shodneme na nějakých změnách, vyžaduje to o to více úsilí, pokud mají být takové změny trvalé. 

Proto jsme tu pro vás i pro případ, že to myslíte se změnami vážně a nejste si jistí, zda to zvládnete jen vlastními silami. V takovém případě můžete využít naši pomoc formou kontrolních návštěv, o kterých ti, kterých se to týká, nevědí. Návštěvy jsou tedy spíše namátkové. Jejich cílem je zjistit, zda zaměstnanci nepolevují a pokud ano, tak do jaké míry se vrátili ke starým zvykům. Zároveň jim na místě pomůžeme vrátit se na správnou cestu, znovu poradíme, pomůžeme jim vzpomenout si i na maličkosti, které ve výsledku mohou znamenat velké rozdíly. I když se to může zdát ze začátku jako náročnější a zdlouhavější cesta, je poctivá a výsledek vždy stojí za to.

Namátkovou kontrolní návštěvu můžete využít ale i v případě, že kdykoliv jste v restauraci, tak vše funguje jak má. Ale tak nějak tušíte, že když tam nejste, že to není stejné nebo si nejste jistí, co se tam vlastně děje. Pokud tedy chcete vědět, jak to vypadá ve vaší provozovně, když tam zrovna není vůbec nikdo z vedení, pak můžete využít naši kontrolní návštěvu.

Doba trvání: přibližně 1 - 4 hodiny podle toho, který úsek je kontrolován a v jakém rozsahu (dle domluvy předem)

Kde: u Vás v restauraci / jiné gastro provozovně

Kdy: termín si domluvíme individuálně

Jazyky: ČJ a AJ - kontrola probíhá standardně v českém jazyce, na vyžádání lze některé typy kontrol zajistit i s uplatněním základů anglického jazyka 

Jak kontrolní návštěva probíhá: přijdeme na neohlášenou návštěvu, o které bude vědět jen ten, kdo ji objedná, případně někdo z vedení provozovny. V případě kontroly v době, kdy nebude přítomen nikdo z vedení provozovny se domluvíme, že budeme vedení informovat ihned při našem příchodu do provozovny. Vedení hned na to zaměstnancům zavolá, aby nás pustili do provozu (do kuchyně, skladů, zázemí servírek a číšníků, atd. - kde se domluvíme a kde bude třeba). My vše zkontrolujeme, zhodnotíme a následně podáme informace vedení telefonicky nebo v ten samý den o pár hodin později při společném setkání. V případě, že budete požadovat zhodocení písemně, bude účtován individuální příplatek. Pokud se bude jednat o kontrolní návštěvu po realizaci některé z našich vybraných služeb, pomůžeme personálu ihned na místě se zlepšit, když to bude třeba.

Cena: 2 998 Kč / 1 návštěvu  (za návštěvu vedenou v základním anglickém jazyce je příplatek 1 000 Kč)

Poznámka k ceně: pokud je třeba zkontrolovat více směn, je třeba objednat podle toho odpovídající počet návštěv. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, které budou klientovi doúčtovány. V případě působení kontrolora/ů v dané provozovně 2 či více dní, zajistí vedení provozu na své náklady taktéž ubytování (pokud bude třeba) a stravu pro kontrolora/y.