Oblečení hostů v restauraci

Ne jen servírkyčíšníci, ale i hosté by měli dbát na svůj vzhled. Každý host by měl být soudný v tom, co si obleče na sebe. Výběr garderoby by pak měl záviset na cenové kategorii restaurace. A restaurace v tomto ohledu často hrají a měly by hrát také svoji roli.

Někteří hosté jsou schopni jít do luxusní restaurace v teplákách, roztrhaných džínách, v nevhodné sportovní obuvi. Byť je aktuální móda jakákoliv, měli by vhodně zvolit, co si do dané restaurace obléci. Není totiž velmi příjemné hostům restaurace, která je na vysoké úrovni, když oni jsou slušně oblečeni a přijde vedle ke stolu někdo v nevhodném oblečení. V jaké je restaurace kategorii se musí projevit jak na kvalitě a stylu obsluhy, tak se to pochopitelně pozná i podle cen v restauraci.

Cílem restaurace by mělo být, aby dbala na to, aby do ní hosté vcházeli minimálně tak oděni, jak tomu kategorie restaurace odpovídá. Pokud se jedná o stravovací zařízení, které je nižší kategorie, pak ať do ní hosté chodí i ve volnočasovém oblečení. Restaurace vyšších a vysokých kategorií by ale měly, i v jejich vlastním zájmu, korigovat oblečení hostů. Není to nic zakázaného a mnohé restaurace to ve svůj prospěch tak dělají. Pokud tedy někdo přijde nevhodně oblečen, nepustí ho jednoduše dovnitř. O to se stará většinou servírka nebo číšník, který stojí u dveří, vítá hosty a usazuje je ke stolům.

Tím se eliminují i nepříjemné situace, kdy u jednoho stolu sedí vážení hosté, případně majitel s hosty a mají třeba důležité obchodní jednání. Hosté mohou totiž projednávat s majitelem přímo v restauraci pronájem části prostor, pravidelné rezervace, apod. Pokud by ale viděli, že k jinému stolu může bez ostychu přijít někdo, kdo není vhodně do daného prostředí oblečen, může z celého obchodu sejít. A pokud už nejsou hosté dostatečně soudní, aby přišli vhodně oblečeni, je třeba, aby korigovala a usměrňovala hosty přímo sama restaurace. Tak si časem vychová své hosty, hosté se budou rádi do takového prostředí vracet a budou spokojeni. Co ale především mají servírkyčíšníci dělat pro spokojenost hostů a jak je motivovat k opakovaným návštěvám, se naučí ve Školení na zvýšení tržeb v restauraci.

V tomto případě se nejedná o omezování lidských práv, nýbrž o svobodnou vůli podnikatelů. Je to podobné, jako když si restaurace sama volí, jakého bude zaměření, jaké bude menu a v jaké cenové kategorii. Tomu musí odpovídat i znalosti servírek a číšníků, styl obsluhy, parametry restaurace (například velikost prostoru mezi stoly a židlemi), atd. Hosté si pak volí, do jaké restaurace půjdou právě podle těchto a dalších kritérií. A podle toho mají volit i to, co si vezmou na sebe.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře a k zasílání e-mailů, které by Vás v této souvislosti mohly zajímat. Zásady zpracování osobních údajů